Westervoort

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Westervoort is een plaats en gemeente in De Liemers, in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 15.605 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 7,85 km² (waarvan 1 km² water). Westervoort ligt bij Arnhem; noordelijk van de Rijn, oostelijk van de IJssel, precies waar deze zich afsplitst. Het is van origine een Heerlijkheid met de 'Heer van Westervoort' aan het hoofd.

De gemeente Westervoort maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. In het kader van RegioRail KAN wordt station Westervoort heropend.

[bewerk] Ontstaan

Westervoort gaat als nederzetting tot diep in de Middeleeuwen terug. De naam Westervoort zou kunnen duiden op een doorwaadbare plaats (voorde) die toegang gaf tot het westen. Aangenomen wordt dat Westervoort het oudste dorp in de Liemers is; de naam komt voor in een perkament uit 726. Dat geschrift stamt uit de periode dat Werenfridus hier werkte als missionaris. In de kerktoren, stammend uit de dertiende eeuw, zien we een van de oudste getuigen van plaatselijke bouwactiviteit. Eeuwenlang waren het de graven van Bergh die de 'heerlijkheid' Westervoort in hun bezit hadden. In 1735 werden de Berghse rechten echter aangekocht door de stad Arnhem. Wat waterbeheersing betreft viel Westervoort onder de Liemerse Schouwpolder. En aangezien dit Kleefs gebied was, was er in die tijd ook al sprake van grensoverschrijdende activiteiten. Samen met Bahr en Lathum vormde Westervoort het buitenste element tegen de gevaren die Rijn en IJssel vooral in de winter boden. Door de rivieren maakte Westervoort tijdenlang een geïsoleerde indruk. Het Westervoortse veer (waarop de naam Veerweg nog wijst) en tijdelijke schipbruggen verzorgden de verbinding met Arnhem. De spoorbrug dateert van 1855, de eerste vaste brug voor overig verkeer pas van 1901.

Het oudste bewoningsgebied vinden we rond de hervormde kerk, in de Klapstraat (tot Vredenburg) en aan de IJsseldijk, Rijndijk en Hoogeind. De geleidelijke groei van de bevolking maakte het nodig te ontginnen. Na vele generaties lang gebruikt als landbouw- en veeteeltgrond, moesten deze gronden voor de woningbouw gaan dienen. Westervoort was samen met Duiven begin jaren '80 groeikern geworden en het agrarische karakter van de gemeente werd tot een minimum teruggebracht. Enkele havezaten, vaak al in 1500 vermeld, geven tot op de dag van vandaag een beeld van de bouwwijze van weleer: Hamerden, Vredenburg, Lentsenburg en Emmerik. En tenslotte zijn talloze benamingen van boerderijen en percelen vereeuwigd in de straatnamen van de nieuwe wijken.

[bewerk] Een legende over Werenfried

Over de dood van Werenfried en zijn begrafenis bestaat een mooie legende, die vertelt dat na zijn overlijden strijd ontstond tussen de mensen uit Westervoort en Elst (Gelderland) over de plaats waar de goede man begraven moest worden. Beide partijen wilden hun woonplaats daarvoor in aanmerking laten komen. Omdat men er met overleg niet uitkwam, vertrouwde men de te nemen beslissing toe aan een Godsoordeel. De baar met het lichaam werd op een bootje midden op de Rijn losgelaten en de stroming bepaalde welke kant het op ging. De boot stuitte op de Betuwse oever. Daar werd de baar op een wagen gezet met ossen ervoor die nog nooit eerder een wagen getrokken hadden. Onbestuurd liet men dit span zijn gang gaan. U begrijpt het: ze liepen naar Elst en stopten voor de kerk aldaar. Dat maakt het begrijpelijk dat St. Werenfried nog steeds wordt afgebeeld met een een bootje. In de 10e eeuw wordt hij door bisschop Balderik van Utrecht als heilige gewaardeerd. Het zal duidelijk zijn dat Werenfried bij de Westervoortse bevolking de eeuwen door in hoog aanzien heeft gestaan en dat kerken en parochies daarom naar hem vernoemd zijn. Volgens de legende sterft hij op 14 augustus 760 te Westervoort en wordt in Elst begraven. Sindsdien is 14 augustus de dag waarop deze heilige herdacht wordt.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Westervoort; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen