Lobith

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Lobith is een Nederlandse plaats die bekend staat als het punt waar de Rijn Nederland binnenstroomt. Het is onderdeel van de gemeente Rijnwaarden in de provincie Gelderland.

Een bekende misvatting is dat de Rijn bij Lobith de Duits-Nederlandse grens passeert. Dit is echter een oud gegeven. In het verleden is namelijk de loop van de Rijn kunstmatig aangepast, waardoor deze nu bij Spijk het land binnenkomt.

In Lobith staat de parochiekerk van H. Maria Onbevlekt Ontvangen. Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren (7de zondag van Pasen) vindt hier jaarlijks de plechtige schuttersmis plaats met aansluitend de processie met het Allerheiligst Sacrament. De processie -omvattend de monstrans met het Allerheiligste, voorgangers en misdienaars, schutterijen en anderen- schrijdt daarbij voort over de Markt, het Walhof en de Dorpsdijk. In de parochiekerk wordt aan het einde van de processie plechtig de zegen met de monstrans gegeven.

De dagen rondom de sacramentsprocessie is er in het centrum van Lobith kermis en schuttersfeest, waarbij het koning-schieten van eminent belang is.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Lobith; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.'

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen